Cookies toestaan in Safari (voor iPhone)

Het reserveringssysteem maakt alleen gebruik van cookies om het bestelproces te beheren.
Omdat de website van het reserveringssysteem is ingeladen in een zgn. "iframe" worden cookies geblokkeert door Safari-browsers.
Safari- browsers blokkeren namelijk automatisch cookies door derden, een site ingeladen in een frame wordt gezien als derde partij.
Om kaarten te reserveren moet u cookies (tijdelijk) toestaan.

Volg de onderstaande beschrijving om cookies in de browsers van Safari toe te staan.

1. Open het instellingen menu

iPhone Instellingen

2. Kies voor de optie "Safari"

iPhone Instellingen: Safari

3. Kies voor de optie "Blokkeer cookies"

iPhone Instellingen: Cookies

4. Kies voor de optie "Sta altijd toe"

iPhone Instellingen: Nooit

U kunt nu kaarten reserveren.