Vanuit de behoefte om ervaringen met andere verenigingen te delen, heeft De Muzenval het initiatief genomen regelmatig een zgn. verenigingsbijeenkomst te organiseren. Niet alleen voor de gebruikers van De Muzenval maar voor alle Eerselse verenigingen bedoeld.

 

Samenwerken, voorlichten en ervaringen delen, zijn de te bezigen kernwoorden. “Je moet er niet van uitgaan dat je de wijsheid in pacht hebt. Door gesprekken aan te gaan met bestuurders van andere verenigingen, elk met hun eigen specifieke problematiek krijgen we allemaal inzicht en nieuwe informatie.”

 

Aan de hand van inbreng van de verenigingen in Eersel zal er een agenda worden opgesteld.

 

Andere voorstellingen